Wędkowianie

INFORMACJE DLA WĘDKARZY

Poza sezonem możliwość wędkowania po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w godz. 8:00-19:00:

Tel. 605-539-848

Oplata za jedną wędkę: 10 zł ( max. 2 wędki / osoba)

 

REGULAMIN

Wędkarzy prosimy o zachowanie ciszy i spokoju na terenie łowiska.

Na łowisku obowiązują przepisy P.Z.W. ( nie obowiązuje karta wędkarska).

Obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb nocą.

Po zakończeniu wędkowania osoby korzystające z łowiska zobowiązane są do pozostawienia porządku po sobie.

Ryby złowione muszą zostać wypuszczone- zabrania się przetrzymywania ryb w siatkach, sadzach itp.

Zabrania się wrzucania do wody odpadków, a w szczególności  niedopałków papierosów

Nie wypożyczamy sprzętu wędkarskiego. 

Obowiązuje parking zewnętrzny bezpłatny - zabrania się parkowania samochodów bezpośrednio przy łowisku.

W zawiązku z częstą KRADZIEŻĄ ryb,  jesteśmy zmuszeni wprowadzić kontrolę wynoszonych bagaży.  Osoby opuszczające kąpielisko na prośbę obsługi mają obowiązek udostępnienia  do kontroli zawartości wynoszonych toreb / plecaków / bagaży. Osobie, która dopuści się kradzieży naliczona zostanie kara w wysokości 100zł za każdy kilogram ryby. Osoba dopuszczająca się kradzieży zobowiązana jest do natychmiastowego opuszczenia łowiska. Równocześnie osobę taką obowiązuje w przyszłości całkowity zakaz wstępu na łowisko.

Wszystkie przypadki kradzieży ryb, kłusownictwa na łowisku, kradzieży mienia lub jego niszczenia zgłaszane będą do organów ścigania. Szkody wyrządzone właścicielowi w wyniku takiego postępowania dochodzone będą w postępowaniu cywilnym przed sądem.

W przypadku nie stosowania się do regulaminu obsługa kąpieliska ma prawo wyprosić wędkarzy oraz wezwać policję.

 Pobyt na łowisku jest równoznaczny z akceptacją regulaminu!

Osoby nie przestrzegające regulaminu obowiązywać będzie zakaz wstępu na łowisko.

Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane będą jedynie przeciwko osobom naruszającym postanowienia regulaminu łowiska.

Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe i pozostawione mienie na łowisku.

 Sprawy nie opisane w niniejszym regulaminie należy konsultować z właścicielem.

 

Kąpielisko Chorwacja

Jurków – Kamieniec , Gmina Czchów, pow. brzeski, woj. Małopolskie Tel. 601-550-561, 506-904-118   kapieliskochorwacja@gmail.com

Dane do wpłaty zadatku: FHU RABEK  Jurków 53 b 32-860 Czchów   Nr rachunku : 69 1240 1910 1111 0010 0594 1239

Tytuł przelewu: Wynajem domku + imię  i nazwisko + data pobytu

Uwaga!!! Jeśli chcą Państwo uzyskać  fakturę za pobyt informację o tym należy podawać w momencie zrobienia rezerwacji.